Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach

Celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z diagnozą choroby psychicznej i niepełnosprawnych intelektualnie,
  • podnoszenie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej,
  • poprawa jakości życia i zapobieganie degradacji psychofizycznej,
  • wydłużanie okresów remisji choroby i zmniejszanie częstotliwości hospitalizacji,
  • aktywizacja społeczno - zawodowa,
  • propagowanie tolerancyjnych postaw wobec chorych,
  • wspieranie rodzin uczestników w radzeniu sobie ze stresem i trudną sytuacją życiową, wynikającą z istnienia choroby, czy niepełnosprawności.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny