Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach

Przydatne adresy

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

http://www.pcproswiecim.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach

http://www.gops.kety.pl

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach

www.ops.brzeszcze.pl

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.org.pl

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

www.rops.krakow.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Filia w Kętach

www.pup.oswiecim.pl

 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach

www.gzoz.kety.pl

 • Hipokrates Kęty

www.hipokrates-kety.pl

 • Medicus Kęty

www.medicus-kety.pl

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętach

www.poradniakety.pl

 • Powiat Oświęcimski

www.powiat.oswiecim.pl

 • Gmina Kęty

www.kety.pl

 • Dom Kultury w Kętach

www.domkultury.kety.pl

 • OSiR Kęty

www.osir.kety.pl

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

www.biblioteka.kety.pl

 • Muzeum w Kętach

www.muzeum.kety.pl

 • Ośrodek Kultury w Brzeszczach

www.ok.brzeszcze.pl

 • Stowarzyszenie "OLIMP" w Brzeszczach

www.olimp.brzeszcze.pl

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

www.ospkety.pl

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach

www.mzwik-kety.com.pl

 • MZK Kęty

www.mzk-kety.pl

 • KOMAX Kęty

www.komax.pl

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Kętach

www.smlwkety.pl

 • Fundacja Kukuryku

www.kukuryku.org.pl

 • Towarzystwo Wędkarskie "SAZAN"

http://twsazan.brzeszcze.pl

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny