Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach

Oferta terapeutyczna

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane są poprzez:

 • opiekę psychologiczną,
 • opiekę terapeutyczną,
 • opiekę socjalną,
 • kulturoterapię,
 • choreoterapię,
 • hortiterapię,
 • psychoedukację,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • integrację w środowisku lokalnym.

 

Opieka psychologiczna obejmuje terapię indywidualną i grupową, zajęcia integracyjne, treningi komunikacji interpersonalnej, psychoedukację, relaksację.

 

Opieka terapeutyczna pozwala na aktywizację uczestników, ułatwia komunikowanie się w grupie, samorealizację oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Obejmuje zajęcia prowadzone w pracownicach:

 • integracyjno - edukacyjnej,
 • plastycznej,
 • rękodzieła,
 • krawieckiej,
 • rehabilitacyjnej,
 • sali doświadczania świata - przestrzeni o charakterze terapeutycznym, służącej do realizacji celów dydaktycznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz odpoczynku i relaksacji.

Opieka socjalna polega na poradnictwie w zakresie rozwiązywania problemów socjalno - bytowych uczestników, pomocy w pisaniu pism urzędowych, nawiązywaniu kontaktów z urzędami i urzędnikami oraz pośrednictwie osobistym pracownika socjalnego w rozwiązywaniu tych problemów.

 

Trening umiejętności społecznych pomaga uczestnikom rozwijać zdolności prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach dnia codziennego, towarzyskich, zawodowych. Pomaga podtrzymywać proste czynności zatracone w trakcie choroby. Obejmuje on: trening budżetowy i higieny osobistej, trening umiejętności praktycznych (zajęcia ogrodnicze, zajęcia konserwatorsko - remontowe), trening kulinarny.

 

Choreoterapia inaczej terapia tańcem, obejmuje naukę nieskomplikowanych układów tanecznych do muzyki pochodzącej z różnych kultur, m.in.: tradycyjnych utworów ludowych, obfitujących w symbole, niosących informację o kulturze i tradycji różnych społeczności i środowisk. Proste układy taneczne, "wpadające w ucho" i ciekawie zaaranżowane melodie oraz wesołe teksty piosenek gwarantują dużą dawkę dobrej zabawy, ruchu, relaksu i odprężenia.

 

Hortiterapia (ogrodoterpia) daje możliwość obcowania z przyrodą. Podopieczni urządzają ogród, uprawiają i pielęgnują rośliny, co pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i proces rehabilitacji.

 

Kulturoterapia w przypadku tej terapii symboliczne dobra kultury tj. książka, utwór muzyczny, film, twór plastyczny, stają się przedmiotem manipulacji i pełnią rolę narzędzi terapeutycznych. W zależności od środka kulturowego wykorzystywanego w terapii wprowadzamy terapię za pomocą sztuk plastycznych, terapię czytelniczą (biblioterapię), terapię filmową, terapię przez udział w przedstawieniach teatralnych, terapię poprzez muzykę, czy też kontakt z pięknym otoczeniem. Przejawia się ona w: zabawach tanecznych, wycieczkach turystycznych, zajęciach edukacyjnych, koncertach muzycznych.

 

Integracja ze środowiskiem cele integracyjne realizowane są poprzez udział w licznych festynach i spotkaniach integracyjnych, tj:

 • piknikach integracyjnych,
 • dniach solidarności z osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi,
 • kiermaszach.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny